Nytt hovedstyre

Etter årsmøtet 15. februar, har følgende blitt valgt inn i HS for året 2023:

Leder: Torstein Vikse Olsen (Badminton) (Ny)

Nestleder: Audun Knutssønn Hauge (Badminton) (Ny)

Kasserer: Lars Henrik Hovik (Svømming) (Gjenvalg)

Styremedlem PR: Ninni Weisser Eide (Volleyball) (Ny)

Styremedlem halltidsansvarlig: Peder Andreas Schmidt Fjellmyr (Volleyball) (Ny)

Styremedlem arrangement: Miriam Sæbø (Rugby) (Ny)

Styremedlem økonomi: Elias (Badminton) (Ny)

Styremedlem IT: Eirin Rydland (Volleyball) (Ny)

Vara 1: Oskar Emilius Buserud Jahr (Volleyball) (Ny)

Vara 2: Andrine Brekke (Rugby) (Ny)