Årsmøte i BSI hovedstyret

HEI alle ivrige og engasjerte padlere!
23.2 er det årsmøtet i BSI hovedstyret.
Jeg vil oppfordre alle som ønsker, å gå på dette møtet og melde seg frivillig til eventuelle verv. (Man må ikke sitte i styret i klubben eller være student for å gjøre dette).. Det er utrolig viktig for oss som klubb å være representert her. Vi er jo av den litt mer spesielle sorten studentklubb i og med at vi har en stor andel ikke studenter som medlemmer. Men samtidig, som jeg har poengtert ovenfor styret, gir vi bredde i tilbudet studentene har. Derfor er det viktig at vi eksisterer! Samtidig er det slik at vi ikke er de som bruker studenthallene og er mest synlige for verken styret eller den store studentandelen som helhet. Dette er derfor en gylden mulighet for oss å ha en stemme og bli hørt i de viktige beslutningene som tas og som berører oss som klubb. Enten det er krav og retningslinjer eller økonomisk tildeling.
Godene vi får som klubb av å være representert her er store som nevnt over. Og kan vise seg avgjørende for hvordan vi som klubb overlever og eksisterer i framtiden!
Av goder man får personlig kan nevnes verdifull innsikt i hvordan organisering og drift av en stor organisasjon foregår og en fantastisk gullstjerne på en hvilken som helst CV da dette er en velkjent og anerkjent organisasjon.
Jeg satt selv som nestleder i hovedstyret til september 2015, og måtte dessverre trappe ned på grunn av ny jobb hvor jeg reiser mye. Vil med dette oppfordre noen andre i klubben til å fortsette med å representere oss som klubb og sørge for at vår stemme også blir hørt i framtiden!
– Vibeke

Innlegget Årsmøte i BSI hovedstyret dukket først opp på BSI Padling.