Husk søknadsfrist for tildeling fra BSI Hovedstyret!

Mandag 25. april faller søknadsfristen for tildeling av midler fra Hovedstyret. For at din gruppe skal bli tatt med i søknadsprosessen, er det viktig at dere sender inn en søknad, med alle nødvendige tillegg, før fristen går ut.

Det dere trenger å levere inn er:

  • Selve søknaden
  • Regnskap for 2015
  • Bilagsperm med bilagsoversikt for 2015
  • Budsjett for 2016 (gjerne oppdatert i forhold til tidspunktet for søknaden)

Søknaden, regnskapet og budsjettet skal sendes på mail til kasserer@bsi.no, mens bilagspermen skal leveres i posthyllen til BSI (se vedlagt kart).

Les nøye gjennom dokumentene som ligger vedlagt, og bruk malen for å fylle ut søknaden.

Lykke til!

(Contains 4 attachments.)

BMI Rumpeldunk blir BSI Rumpeldunk!

Høsten 2015 ble BMI Rumpeldunk startet, for å fylle et behov som vi alle (selvfølgelig) har kjent på lenge. Primært ble det rekruttert på medisinsk-odontologisk fakultet ved UiB, men etter hvert kom det til biologer, historie- og fysikkstudenter, sykepleiere og illustratører – og vi innså at det var vår skjebne å åpne et lag for alle! Derfor er vi meget glade for å kunne bli en prøvegruppe i BSI, og for å kunne bringe rumpeldunk til hele studentmassen i vestlandets hovedstad, Bergen! Fra og med våren 2016 omdøpes BMI Rumpeldunk til BSI Rumpeldunk – og selv om det kan se ut som bare én bokstav forskjell, satser vi på at det vil bringe like mye glede til resten av studentene som det har til de eksisterende rumpeldunkerene.

 

Fellesbilde høst 2015
Fra den gang vi hadde sol på hver trening!

Kategorier Ukategorisert